Geachte bezoeker,

Ik, als amateur-genealoog, heb me niet aangesloten bij een ethisch reglement waarin het wel en wee van Privacy gevoelige gegevens en de bescherming daarvan wordt beschreven. Wel heb ik voor mijzelf een eigen reglement opgesteld. Hieronder laat ik u een samenvatting ervan zien. Hij is een opsomming van hoe ik met privacy gevoelige gegevens om wens te gaan.
[deze pagina is altijd in verandering en zal verschillende malen kunnen worden gewijzigd.]

Voor het verwijderen van gegevens voor Privacy Bescherming kunt u naar het daarvoor bestemde formulier op de Informatie Uitwisseling pagina. Voor andere vragen over dit onderwerp: info@vanlaar.org.

Publicatie (weergave) van gegevens op publieke media:
 • Het gaat om gegevens van levende personen, van wie bepaalde gegevens worden gebruikt voor genealogisch onderzoek en/of weergave op het internet.
 • Het gaat om de volgende gegevens: geboortedatum en plaats, hun relatie tot de (schoon)ouders, hun relatie tot de (schoon)broers en (schoon)zussen, hun relatie tot partner of ex-partner en huwelijks datum en plaats en huwelijk ontbinding datum en plaats, hun relatie tot hun kinderen, hun relatie tot overleden partners.
 • Het gebruik van de gegevens voor privé gebruik van de amateur-genealoog valt niet onder de privacy bescherming.
 • Wel onder de privacy bescherming valt de publieke weergave zoals op het internet, in genealogische bladen, in een genealogisch boek en uitwisseling met andere genealogen. In de brief die aan elk levend persoon die in de publieke weergave zou verschijnen wordt voor elke vorm van publieke weergave gevraagd voor toestemming. Zo kan men besluiten niet op het internet te willen staan maar wel in een genealogisch boek of genealogisch blad. De amateur-genealoog hoopt natuurlijk toestemming te krijgen voor alle opties hoewel dat niet wil zeggen dat alle opties daadwerkelijk gebruikt zullen worden.
 • Gegevens zullen niet worden weergegeven als de persoon in kwestie nog geen toestemming is gevraagd. Op de plaats waar de gegevens zouden zijn weergegeven komt een P te staan.
 • Gegevens zullen worden weergegeven als de persoon schriftelijke met ondertekening toestemming heeft gegeven voor het weergeven van zijn gegevens.
 • Gegevens zullen niet worden weergegeven als de persoon schriftelijk met ondertekening heeft laten weten geen toestemming te geven voor weergave van de gegevens. Op de plaats van die gegevens zal een P weergegeven worden.
 • Als de persoon in kwestie via een formulier of via e-mail heeft laten weten af te zien van eerdere toestemming om de gegevens te laten weergeven. Daarna wordt de persoon een brief gestuurd waarin hij schriftelijk met ondertekening de toestemming intrekt. Hierna worden de ontbrekende gegevens weergegeven met een P.
 • Speciale gevallen: Soms als een overlijden nog erg pijnlijk is voor een familie kan men vragen of de gegevens van de overleden persoon van het internet, of uit de publicatie worden gehaald. Hier is natuurlijk alle begrip voor, vooral als het overlijden zeer recentelijk heeft plaatsgehad.
 • Ik wil er U op wijzen dat wij de gegevens nooit zullen doorverkopen aan derden. Zo zullen er ook nooit adressen of telefoonnummers worden geplaatst in de publikatie (behalve ingevallen waar iedereen elkaar kent, bijvoorbeeld in een boekje voor een familiereunie).
 • Bovendien heeft 'bijna' iedereen zijn telefoonnummer in het telefoonboek staan en dat is ook een publieke publicatie. Men hoeft daarom niet huiverig te zijn om zijn naam op het internet te zien staan. Mensen die wel onplezierige ervaringen hebben met hun gegevens in het openbaar kunnen natuurlijk gebruik maken van de optie om niet met gegevens in een publieke publicatie te staan.
 • Alle gegevens gebruikt in de publicatie zijn verkregen via: bidprentjes, rouwbrieven, onderzoek in de familie (gesprekken, interviews, briefwisseling), andere genealogische publicaties, onderzoek in openbare overheidsarchieven, persoonkaarten en persoonslijsten via het CBG, en andere legitieme bronnen.
 • De archieven hebben een openbaarheid van geboorten 100 jaar, huwelijken 80 jaar en overlijdens 60 jaar. Maar via de persoonskaarten en persoonslijsten via het CBG kan men recentere gegevens vinden van rond de twee jaar na het overlijden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of opmerkingen: info@vanlaar.org.

Met vriendelijke groet,
Jules van Laar